Sözlükte "apaçıklık" ne demek?

1. Apaçık olma durumu.
2. Bir şeyin, hiçbir kuşkuya yer bırakmaksızın aydınlık, açık bir biçimde görünmesi.

Apaçıklık kelimesinin ingilizcesi

being wide open; explicitness